Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental HAGERO, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “RGPD”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi prin site-ul nostru web.

I. CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA

SC HAGERO SRL, persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr J24/2538/1994, cod fiscal RO 6794792. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale vă invităm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de mail data.protection@hagero.com, sau prin poștă/ curier la adresa Strada Independenței 4-6, Sârbi, județul Maramureș,  cu mențiunea – în atenția Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal.

II. CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea,  restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

III. CE DATE PERSONALE COLECTĂM

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 • Când completați formularul de contact cu datele dumneavoastră (nume, adresă, mail, telefon etc.) pentru a ne transmite mesajul dumneavoastră;
 • Când completați formularul de angajare disponibil pe site-ul nostru (nume, date contact, date despre experiența profesională, etc.) ;
 • Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru.

IV. SCOPUL ȘI TEMEIUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Colectăm datele de contact furnizate de dumneavoastră pentru a vă răspunde solicitărilor efectuate de dumneavoastră;
 • Colectăm datele din formularul de angajare de pe site, în vederea analizării candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul companiei noastre;
 • Colectăm și să prelucrăm informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării site-ului nostru web pentru a vă personaliza experiența online.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

V. MODUL DE PRELUCRARE AL DATELOR

Societatea noastră va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres si anterior.

VI. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER CONFIDENTIAL

 • În vederea realizării scopurilor menționate, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților;
 • În cazul în care veți ocupa o poziție în cadrul companiei noastre, datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât pe durata cât și după încheierea colaborării, în conformitate cu legislația în vigoare.
 • În cazul în care nu veți fi selectat pentru a ocupa poziția pentru care ați aplicat, datele dumneavoastră vor fi păstrate în evidențele noastre, în eventualitatea unei posibile colaborări pe o altă poziție, pe o perioadă de 1 an de zile;
 • Ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, urmând să dăm curs cererii dumneavoastră, în conformitate cu legislația în vigoare.

VII. CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocam pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

VIII. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 • Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră: puteți solicita să vi se comunice o confirmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, iar în caz de răspuns afirmativ, aveți dreptul de a solicita categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; detalii referitor la existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și informații referitor la posibilitatea transferului către o terță parte sau o organizație internațională (dacă este cazul, puteți cere informații cu privire la garanțiile adecvate în temeiul art.46 din Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal).
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteți solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor: aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: daca ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs. Înainte de ridicarea restricției de prelucrare, aveți dreptul de a fi informat de către operator.
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor: puteți solicita ștergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteți solicita transferul datelor dvs. către un alt operator daca prelucrarea are la baza consimțământul dumneavoastră și prelucrarea este una automată;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor: dumneavoastră nu veți face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere: în situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea sa vă adresați cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la datele de contact de mai jos.

Website: http://www.dataprotection.ro/
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon: +40 21 252 5599

Consultați linkul de mai jos pentru a accesa formularul de solicitare online a informațiilor legate de datale dvs cu caracter personal:

FORMULAR ONLINE

IX. CUI TRANSMITEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

 • furnizorilor de servicii IT;
 • În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

X. COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII PE CARE LE FOLOSIM

Utilizăm cookie-uri și/sau tehnologii similare pentru a administra site-ul, pentru a urmări comportamentul utilizatorilor pe site și pentru a colecta informații despre utilizatori. Acest lucru se face pentru a vă personaliza și îmbunătăți experiența cu noi.

Un cookie este un fișier text stocat pe computer dvs. Cookie-urile stochează informațiile care sunt utilizate pentru a ajuta site-urile să funcționeze mai bine. Numai noi putem accesa cookie-urile create de site-ul nostru. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții.

Utilizăm cookie-urile în următoarele scopuri:

 • Cookie-urile necesare – aceste cookie-uri sunt necesare pentru a putea utiliza câteva funcții importante pe site-ul nostru, cum ar fi conectarea. Aceste cookie-uri nu colectează informații personale.

Puteți elimina modulele cookie stocate în computer prin setările browser-ului.

Utilizăm Google Analitic pentru a măsura traficul pe site-ul nostru. Google are propria politică de confidențialitate pe care o puteți consulta AICI. Dacă doriți să renunțați la urmărirea de către Google Analitic, accesați Google Analitic opt-out page.

XI. MODIFICĂRI ÎN POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Ultima modificare a fost făcută în data de 07/05/2019.