1. Date despre proprietarul site-ului

www.hagero.ro este o pagină de internet proprietate a companiei SC HAGERO SRL, cu sediul în loc. Sîrbi, str. Independenţei nr. 4-6, jud. Maramureş, Nr.Ord.Reg.Com. J24/2538/1992, CIF RO 6794792, cont IBAN RO72 RNCB 0182 0341 5545 0001 deschis la BCR Baia Mare, reprezentată prin administrator Alin Stegeran.

Site-ul are drept scop prezentarea pe larg a activităţii companiei HAGERO — transport mărfuri intern şi internaţional, servicii de depozitare mărfuri, servicii rent-a-car, vânzări autovehicule şi alte servicii conexe —, precum şi facilitarea comunicării cu actualii şi potenţialii clienţi, furnizori, angajaţi sau parteneri de afaceri.

  1. Dreptul de proprietate intelectuală şi industrială

Conţinutul prezentului site (incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia), sunt proprietatea exclusivă a SC HAGERO SRL, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens.

Copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau alterarea conţinutului de pe prezentul site, în orice alt context decât cel original, se poate face doar cu acordul expres, exprimat în scris de către SC HAGERO SRL.

  1. Confidenţialitate şi prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC HAGERO SRL se angajează să administreze în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Astfel, SC HAGERO SRL va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi prin intermediul formularelor de angajare, de cerere a unei cotaţii şi de contact.

Cu toate acestea, prin completarea datelor în formularul de angajare, de cerere a unei cotaţii sau de contact, vă declaraţi de acord ca datele dumneavoastră personale să fie incluse în baza de date a SC HAGERO SRL şi vă daţi acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopuri de marketing, de îmbunătăţire şi de promovare a activităţii SC HAGERO SRL.

Răspunderea pentru toate datele furnizate către SC HAGERO SRL revine în totalitate autorilor lor.

Informaţiile cu caracter personal transmise către SC HAGERO SRL pot fi furnizate către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate de către aceste instituţii.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: loc. Sîrbi, str. Independenţei nr. 4-6, jud. Maramureş, în atenţia SC HAGERO SRL, puteţi solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date şi, de asemenea, vă puteţi exprima refuzul ca datele dvs personale să fie prelucrate în scopurile menţionate mai sus.

Termenii şi Condiţiile site-ului pot fi modificate oricând de către SC HAGERO SRL, acestea fiind opozabile utilizatorilor prezentului site de la data afişării în pagina web.

  1. Date despre conţinutul site-ului şi a link-urilor externe

SC HAGERO SRL nu este responsabil pentru corectitudinea şi/sau actualitatea datelor publicate pe prezentul site şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele probleme tehnice care pot apărea ca urmare a unor disfuncţionalităţi ce ţin de părţile terţe care intervin în construcţia şi mentenanţa prezentului site. De asemenea, SC HAGERO SRL nu îşi asumă responsabilitatea sau culpa pentru eventualele întreruperi, erori, virusări sau alte elemente dăunătoare care pot apărea în timpul utilizării site-ului.

Pe site-ul SC HAGERO SRL pot apărea link-uri către alte pagini web cu care avem încheiate contracte de parteneriat sau colaborare, precum şi link-uri către site-uri de interes pentru utilizatorii noştri. Cu toate acestea, SC HAGERO SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul publicat pe aceste link-uri şi nici nu poate fi făcut răspunzător pentru eventualele defecţiuni, erori, viruşi sau alte elemente dăunătoare apărute pe acestea, având în vedere că aceste pagini web nu sunt sub controlul SC HAGERO SRL.